Chiều ngày 28/6/2019 tại Hải Dương, Hội Doanh nghiệp trẻ cụm Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Toạ đàm về quản trị và điều hành doanh nghiệp với sự chia sẻ của doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC).