• 1487322452434.png
  • 1477975459154.jpg
  • 1477969899826.jpg
  • 1477969888795.jpg
  • 1484815299701.JPG
    Anh Nguyễn Văn Hùng

    Chủ tịch HĐQT

    Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

    Sinh nhật:18/02

  • 1484811213873.jpg
    Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

    Chủ tịch HĐQT

    Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

    Sinh nhật:19/02

  • 1484811701324.JPG
    Chị Vũ Thị Hương Giang

    Giám đốc

    Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

    Sinh nhật:24/02

  • 1484812875136.png
    Anh Vũ Tuấn Giang Giang

    Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

    Công ty TNHH SOVINA

    Sinh nhật:14/02

  • 1484813060765.png
    Anh Trần Nam Hải

    Giám đốc điều hành

    Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

    Sinh nhật:16/02

  • 1484813675845.jpg
    Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

    Giám đốc

    Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

    Sinh nhật:19/02

  • Anh Nguyễn Bá Ngọc

    Tổng Giám đốc

    Công ty Cổ phần truyền thông NBN

    Sinh nhật:23/02

  • 1484814081981.jpg
    Anh Trần Thanh Quang

    Giám đốc

    Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

    Sinh nhật:14/02

  • Anh Nguyễn Văn Quyết

    Giám đốc

    Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

    Sinh nhật:15/02

  • 1484814369323.JPG
    Anh Trần Thế Thắng

    Giám đốc

    Công ty CP Đầu tư Pearl Hill

    Sinh nhật:17/02

  • Anh Nguyễn Văn Thanh

    Giám đốc

    Công ty TNHH May Thanh

    Sinh nhật:20/02

  • 1484812139973.jpg
    Anh Nguyễn Minh Giáp

    Giám đốc

    Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

    Sinh nhật:05/02

  • 1484814633835.png
    Anh Phương Minh Luận

    Giám đốc

    Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

    Sinh nhật:26/02

  • 1484814838114.jpg
    Anh Nguyễn Huy Cảnh

    Giám Đốc

    Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

    Sinh nhật:22/02

  • 147407956257.jpg
    Anh Lưu Hải Minh

    Tổng Giám đốc

    Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

    Sinh nhật:11/02

  • 1474357112841.jpg
    Anh Nguyễn Trung Sơn

    Tổng Giám đốc

    CÔNG TY CPTM SƠN ANH

    Sinh nhật:26/02

  • 1486435517491.png
    Chị Đỗ Thị Tú Anh

    Tổng Thư ký

    Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

    Sinh nhật:07/02

Từ ngày 19 đến 25/2/2017, Bà Elisabeth Nilsson - Trưởng vùng Östergötland (Thuỵ Điển), được sự tháp tùng của đại diện tổ chức CLEANTECH OSTERGOTLAND, Tập đoàn AGAINITY, Tập đoàn PPAM SOLKRAFT hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Năng lượng sinh khối, năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp này, đoàn mong muốn được gặp gỡ với lãnh đạo HANOIBA và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các Doanh nghiệp thuộc HANOIBA.
Video
  • 1484815299701.JPG
    Anh Nguyễn Văn Hùng

    Chủ tịch HĐQT

    Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

    Sinh nhật: 18/02

  • 1484811213873.jpg
    Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

    Chủ tịch HĐQT

    Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

    Sinh nhật: 19/02

  • 1484811701324.JPG
    Chị Vũ Thị Hương Giang

    Giám đốc

    Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

    Sinh nhật: 24/02

  • 1484812875136.png
    Anh Vũ Tuấn Giang Giang

    Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

    Công ty TNHH SOVINA

    Sinh nhật: 14/02

  • 1484813060765.png
    Anh Trần Nam Hải

    Giám đốc điều hành

    Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

    Sinh nhật: 16/02

  • 1484813675845.jpg
    Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

    Giám đốc

    Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

    Sinh nhật: 19/02

  • Anh Nguyễn Bá Ngọc

    Tổng Giám đốc

    Công ty Cổ phần truyền thông NBN

    Sinh nhật: 23/02

  • 1484814081981.jpg
    Anh Trần Thanh Quang

    Giám đốc

    Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

    Sinh nhật: 14/02

  • Anh Nguyễn Văn Quyết

    Giám đốc

    Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

    Sinh nhật: 15/02

  • 1484814369323.JPG
    Anh Trần Thế Thắng

    Giám đốc

    Công ty CP Đầu tư Pearl Hill

    Sinh nhật: 17/02

  • Anh Nguyễn Văn Thanh

    Giám đốc

    Công ty TNHH May Thanh

    Sinh nhật: 20/02

  • 1484812139973.jpg
    Anh Nguyễn Minh Giáp

    Giám đốc

    Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

    Sinh nhật: 05/02

  • 1484814633835.png
    Anh Phương Minh Luận

    Giám đốc

    Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

    Sinh nhật: 26/02

  • 1484814838114.jpg
    Anh Nguyễn Huy Cảnh

    Giám Đốc

    Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

    Sinh nhật: 22/02

  • 147407956257.jpg
    Anh Lưu Hải Minh

    Tổng Giám đốc

    Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

    Sinh nhật: 11/02

  • 1474357112841.jpg
    Anh Nguyễn Trung Sơn

    Tổng Giám đốc

    CÔNG TY CPTM SƠN ANH

    Sinh nhật: 26/02

  • 1486435517491.png
    Chị Đỗ Thị Tú Anh

    Tổng Thư ký

    Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

    Sinh nhật: 07/02

Video
Liên hệ - One Stop Service !