• 1476930997497.png
 • 1474000412974.jpg
 • 1476938548523.jpg
  Anh Nguyễn Chí Quảng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quảng Hương

  Sinh nhật:23-10-1972

 • 1476939669911.jpg
  Chị Mai Hương Nội

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vincom

  Sinh nhật:13-10-1969

 • 1476939440948.jpg
  Anh Bùi Khắc Thăng

  Phó Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế(ICT)

  Sinh nhật:20-10-1978

 • 1476930812350.png
  Anh Hồ Hoàng Hải

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Phú Thành

  Sinh nhật:20-10-1976

TNV – Sáng 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016 – 20121 và Ngày hội Thanh niên Khởi nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.
Video
 • 1476938548523.jpg
  Anh Nguyễn Chí Quảng

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quảng Hương

  Sinh nhật: 23-10-1972

 • 1476939669911.jpg
  Chị Mai Hương Nội

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Vincom

  Sinh nhật: 13-10-1969

 • 1476939440948.jpg
  Anh Bùi Khắc Thăng

  Phó Tổng Giám đốc

  Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế(ICT)

  Sinh nhật: 20-10-1978

 • 1476930812350.png
  Anh Hồ Hoàng Hải

  Tổng Giám đốc

  Công ty CP Phú Thành

  Sinh nhật: 20-10-1976

Video
Liên hệ - One Stop Service !