• 1477975459154.jpg
 • 1477969899826.jpg
 • 1477969888795.jpg
 • Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật:24/04

 • 1491359063755.JPG
  Anh Nguyễn Xuân Phú

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

  Sinh nhật:30/04

 • 1491359379371.JPG
  Chị Nguyễn Thanh Thủy

  Phó Chủ tịch tập đoàn

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn

  Sinh nhật:07/04

 • 1491359820167.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Dũng

  Giám đốc

  Công ty CP XTTM, Đầu tư và Du lịch ANZ

  Sinh nhật:04/04

 • 1491360800302.png
  Chị Châu Thị Thu Nga

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất

  Sinh nhật:29/04

 • 1491360089470.jpg
  Anh Nguyễn Khoa Bảo

  Giám đốc

  Công ty CP Đầu tư TM & Phát triển Công nghệ FSI

  Sinh nhật:22/04

 • 1491281390836.JPG
  Anh Nguyễn Cảnh Dinh

  Giám đốc

  Công ty xây dựng Trường Giang

  Sinh nhật:07/04

 • 147405005483.jpg
  Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật:24/04

Là một trong những công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay sử dụng kỹ thuật phân tử để xử lý các yếu tố mang tính chất siêu vi mô, công nghệ nano được dự báo sẽ chiếm lĩnh rộng khắp các lĩnh vực đời sống. Cùng điểm mặt những ứng dụng vượt bậc của công nghệ siêu vi này đã, đang và sẽ làm thay đổi bộ mặt khoa học kỹ thuật thế giới.
Video
 • Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật: 24/04

 • 1491359063755.JPG
  Anh Nguyễn Xuân Phú

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

  Sinh nhật: 30/04

 • 1491359379371.JPG
  Chị Nguyễn Thanh Thủy

  Phó Chủ tịch tập đoàn

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn

  Sinh nhật: 07/04

 • 1491359820167.jpg
  Anh Nguyễn Xuân Dũng

  Giám đốc

  Công ty CP XTTM, Đầu tư và Du lịch ANZ

  Sinh nhật: 04/04

 • 1491360800302.png
  Chị Châu Thị Thu Nga

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất

  Sinh nhật: 29/04

 • 1491360089470.jpg
  Anh Nguyễn Khoa Bảo

  Giám đốc

  Công ty CP Đầu tư TM & Phát triển Công nghệ FSI

  Sinh nhật: 22/04

 • 1491281390836.JPG
  Anh Nguyễn Cảnh Dinh

  Giám đốc

  Công ty xây dựng Trường Giang

  Sinh nhật: 07/04

 • 147405005483.jpg
  Chị Nguyễn Thị Lan Hương

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Sản xuất & XNK Việt Phúc

  Sinh nhật: 24/04

Video
Liên hệ - One Stop Service !