• 1537329075915.jpg
 • 1520410317296.png
 • 1516685706288.png
 • 150277062262.png
 • 1477969899826.jpg
 • 1474000412974.jpg
 • Anh Bùi Hữu Chỉnh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đàu tư và xây dựng Tân Đạt

  Sinh nhật:19/02

 • 1484815299701.JPG
  Anh Nguyễn Văn Hùng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

  Sinh nhật:18/02

 • Anh Lưu Hải Minh

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

  Sinh nhật:11/02

 • 1484811213873.jpg
  Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

  Sinh nhật:19/02

 • 1484811701324.JPG
  Chị Vũ Thị Hương Giang

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

  Sinh nhật:24/02

 • Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quốc tế VinaLink

  Sinh nhật:09/02

 • 1484812875136.png
  Anh Vũ Tuấn Giang Giang

  Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

  Công ty TNHH SOVINA

  Sinh nhật:14/02

 • 1484813060765.png
  Anh Trần Nam Hải

  Giám đốc điều hành

  Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

  Sinh nhật:16/02

 • 1484813675845.jpg
  Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

  Giám đốc

  Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

  Sinh nhật:19/02

 • Anh Nguyễn Bá Ngọc

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần truyền thông NBN

  Sinh nhật:23/02

 • 1484814081981.jpg
  Anh Trần Thanh Quang

  Giám đốc

  Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

  Sinh nhật:14/02

 • Anh Nguyễn Văn Quyết

  Giám đốc

  Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

  Sinh nhật:15/02

 • Anh Nguyễn Văn Thanh

  Giám đốc

  Công ty TNHH May Thanh

  Sinh nhật:20/02

 • 1484812139973.jpg
  Anh Nguyễn Minh Giáp

  Giám đốc

  Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

  Sinh nhật:05/02

 • 1484814633835.png
  Anh Phương Minh Luận

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

  Sinh nhật:26/02

 • 1484814838114.jpg
  Anh Nguyễn Huy Cảnh

  Giám Đốc

  Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

  Sinh nhật:22/02

 • 1474357112841.jpg
  Anh Nguyễn Trung Sơn

  Tổng Giám đốc

  CÔNG TY CPTM SƠN ANH

  Sinh nhật:26/02

 • 1486435517491.png
  Chị Đỗ Thị Tú Anh

  Tổng Thư ký

  Công ty CP HANOIBA

  Sinh nhật:07/02

 • 1495756783308.JPG
  Anh Trần Thế Thắng

  Giám đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL HILL

  Sinh nhật:27/02

Video
 • Anh Bùi Hữu Chỉnh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đàu tư và xây dựng Tân Đạt

  Sinh nhật: 19/02

 • 1484815299701.JPG
  Anh Nguyễn Văn Hùng

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

  Sinh nhật: 18/02

 • Anh Lưu Hải Minh

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

  Sinh nhật: 11/02

 • 1484811213873.jpg
  Chị Bùi Thị Cẩm Thơ

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

  Sinh nhật: 19/02

 • 1484811701324.JPG
  Chị Vũ Thị Hương Giang

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần thương mại PSD Việt Nam

  Sinh nhật: 24/02

 • Anh Nguyễn Tuấn Anh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Quốc tế VinaLink

  Sinh nhật: 09/02

 • 1484812875136.png
  Anh Vũ Tuấn Giang Giang

  Chủ tịch - Giám đốc Điều hành

  Công ty TNHH SOVINA

  Sinh nhật: 14/02

 • 1484813060765.png
  Anh Trần Nam Hải

  Giám đốc điều hành

  Công ty CP Truyền thông và máy tính Thánh Gióng

  Sinh nhật: 16/02

 • 1484813675845.jpg
  Anh Nguyễn Hiền Nghĩa

  Giám đốc

  Công ty lắp đặt và chuyển giao công nghệ thiết bị y tế (MTI)

  Sinh nhật: 19/02

 • Anh Nguyễn Bá Ngọc

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần truyền thông NBN

  Sinh nhật: 23/02

 • 1484814081981.jpg
  Anh Trần Thanh Quang

  Giám đốc

  Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

  Sinh nhật: 14/02

 • Anh Nguyễn Văn Quyết

  Giám đốc

  Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

  Sinh nhật: 15/02

 • Anh Nguyễn Văn Thanh

  Giám đốc

  Công ty TNHH May Thanh

  Sinh nhật: 20/02

 • 1484812139973.jpg
  Anh Nguyễn Minh Giáp

  Giám đốc

  Công ty TNHH EVD thiết bị và phát triển chất lượng

  Sinh nhật: 05/02

 • 1484814633835.png
  Anh Phương Minh Luận

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần Du thuyền Pelican

  Sinh nhật: 26/02

 • 1484814838114.jpg
  Anh Nguyễn Huy Cảnh

  Giám Đốc

  Công ty CP Đầu Tư Nội Thất và Dịch Vụ Phú Vinh

  Sinh nhật: 22/02

 • 1474357112841.jpg
  Anh Nguyễn Trung Sơn

  Tổng Giám đốc

  CÔNG TY CPTM SƠN ANH

  Sinh nhật: 26/02

 • 1486435517491.png
  Chị Đỗ Thị Tú Anh

  Tổng Thư ký

  Công ty CP HANOIBA

  Sinh nhật: 07/02

 • 1495756783308.JPG
  Anh Trần Thế Thắng

  Giám đốc

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL HILL

  Sinh nhật: 27/02

Video
Liên hệ - One Stop Service !