• 1537329075915.jpg
 • 1520410317296.png
 • 1516685706288.png
 • 150277062262.png
 • 1477969899826.jpg
 • 1474000412974.jpg
 • 1527137104195.jpg
  Anh Lê Phụng Thắng

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Thương Mại CITICOM

  Sinh nhật:24/09

 • 1527136376587.jpg
  Chị Phạm Thùy Dương

  Tổng giám đôc

  CTCP đầu tư và truyền thông Việt Nam

  Sinh nhật:07/09

 • Anh Phạm Thanh Hưng

  Phó Chủ tịch HĐQT

  Tập đoàn Thế Kỷ Cengroup

  Sinh nhật:10/09

 • Anh Thân Văn Hùng

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC

  Sinh nhật:20/09

 • Anh Nguyễn Văn Bằng

  Giám đốc Chi nhánh

  Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

  Sinh nhật:11/09

 • 1493800496126.png
  Anh Đỗ Hữu Binh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ

  Sinh nhật:20/09

 • Anh Nguyễn Trọng Đông

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đại Việt

  Sinh nhật:25/09

 • 1493808081732.jpg
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc Chi nhánh

  Ngân hàng TM CP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long

  Sinh nhật:02/09

 • 149380898697.png
  Chị Trần Thị Kim Dung

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tuyết Nga

  Sinh nhật:06/09

 • Anh Nguyễn Thanh Hà

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đồng Hưng

  Sinh nhật:02/09

 • 1494076093961.png
  Anh Nguyễn Văn Hà

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP Du lịch Nam Thái Bình Dương

  Sinh nhật:02/09

 • Anh Trịnh Văn Bản

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty CP Đầu tư sức khỏe Việt Vinacom

  Sinh nhật:20/09

 • 1474938474644.JPG
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc

  Tpbank Thăng Long

  Sinh nhật:02/09

 • 1495006855932.jpg
  Anh Nguyễn Đắc Tình

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á

  Sinh nhật:02/09

 • 1495017222669.jpg
  Anh Hồ Hữu Nghị

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

  Sinh nhật:29/09

 • 1495528071896.jpg
  Chị Trần Thị Mai Bá

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật:22/09

Video
 • 1527137104195.jpg
  Anh Lê Phụng Thắng

  Tổng Giám đốc

  Công ty Cổ phần Thương Mại CITICOM

  Sinh nhật: 24/09

 • 1527136376587.jpg
  Chị Phạm Thùy Dương

  Tổng giám đôc

  CTCP đầu tư và truyền thông Việt Nam

  Sinh nhật: 07/09

 • Anh Phạm Thanh Hưng

  Phó Chủ tịch HĐQT

  Tập đoàn Thế Kỷ Cengroup

  Sinh nhật: 10/09

 • Anh Thân Văn Hùng

  Giám đốc

  Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC

  Sinh nhật: 20/09

 • Anh Nguyễn Văn Bằng

  Giám đốc Chi nhánh

  Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

  Sinh nhật: 11/09

 • 1493800496126.png
  Anh Đỗ Hữu Binh

  Giám đốc

  Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ

  Sinh nhật: 20/09

 • Anh Nguyễn Trọng Đông

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đại Việt

  Sinh nhật: 25/09

 • 1493808081732.jpg
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc Chi nhánh

  Ngân hàng TM CP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long

  Sinh nhật: 02/09

 • 149380898697.png
  Chị Trần Thị Kim Dung

  Giám đốc

  Công ty TNHH Tuyết Nga

  Sinh nhật: 06/09

 • Anh Nguyễn Thanh Hà

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đồng Hưng

  Sinh nhật: 02/09

 • 1494076093961.png
  Anh Nguyễn Văn Hà

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ

  Công ty CP Du lịch Nam Thái Bình Dương

  Sinh nhật: 02/09

 • Anh Trịnh Văn Bản

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty CP Đầu tư sức khỏe Việt Vinacom

  Sinh nhật: 20/09

 • 1474938474644.JPG
  Anh Đinh Tiến Đức

  Giám đốc

  Tpbank Thăng Long

  Sinh nhật: 02/09

 • 1495006855932.jpg
  Anh Nguyễn Đắc Tình

  Chủ tịch HĐQT

  Công ty Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á

  Sinh nhật: 02/09

 • 1495017222669.jpg
  Anh Hồ Hữu Nghị

  Giám đốc

  Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

  Sinh nhật: 29/09

 • 1495528071896.jpg
  Chị Trần Thị Mai Bá

  CBVP

  Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

  Sinh nhật: 22/09

Video
Liên hệ - One Stop Service !