Thứ Bảy , 06/06/2020
Hotline: 0934.25.5050

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

Gắn kết doanh nhân - Nâng Tầm Giá Trị

Đăng ký làm hội viên

Hội viên

Nguyễn Hữu Chí

Giám Đốc Kinh Doanh

Lĩnh vực hoạt động : Máy Phát Điện

Sinh nhật : 22/08/1979

Nguyễn Văn Nam

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Dệt May

Sinh nhật : 04/04/1994

Hoàng Bá Chiến

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Lương thực thực phẩm

Sinh nhật : 04/05/1985

Nguyễn Thị Phương

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Thương mại

Sinh nhật : 09/01/1987

Phạm Ngọc Đức

Cố vấn cấp cao

Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng bất động sản

Sinh nhật : 18/02/1982

Đỗ Thị Hoài

CTHĐQT

Lĩnh vực hoạt động : Sản Xuất Kinh Doanh Sơn

Sinh nhật : 26/09/1983

Đỗ Thị Mai Ngọc

Trưởng Phòng Tài Chính

Lĩnh vực hoạt động : Dịch vụ

Sinh nhật : 23/04/1981

Vũ Việt Linh

CEO

Lĩnh vực hoạt động : Đào tạo

Sinh nhật : 12/03/1989

Marco Förster

Senior Associate

Lĩnh vực hoạt động : Dịch vụ tư vấn đầu tư

Sinh nhật : 02/09/1995

Nguyễn Văn Dân

Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Linh kiện điện tử

Sinh nhật : 06/06/1984

Nông Tiến Thành

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Thiết kế website, phần mềm, quảng cáo trực tuyến

Sinh nhật : 05/03/1990

Phạm Minh Thịnh

Chuyên viên pháp chế

Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ

Sinh nhật : 25/08/1993

Nguyễn Phương Hạnh

Kế toán trưởng

Lĩnh vực hoạt động : Linh kiện điện tử

Sinh nhật : 09/09/1994

Nguyễn thị phan thu

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : sản xuất dây và cáp điện

Sinh nhật : 10/11/1990

Bùi Văn Thắng

Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động : Vận tải ( logistics)

Sinh nhật : 03/03/2020

Chu Thị Nhung

Trưởng phòng kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động : Đào tạo - chứng nhận các hệ thống quản lý

Sinh nhật : 11/12/1993

Nguyễn Phương Hạnh

Kế toán trưởng

Lĩnh vực hoạt động : Linh kiện điện tử

Sinh nhật : 09/09/1994

Nguyễn văn đức

P giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng , bđs

Sinh nhật : 13/07/1988

Trần Thị Hồng

Phòng Hành Chính

Lĩnh vực hoạt động : Biển hiệu Quảng cáo

Sinh nhật : 13/06/2013

Hà Văn Bình

Chủ tịch Hđqt

Lĩnh vực hoạt động : Xuất nhập khẩu

Sinh nhật : 26/03/1972