Thứ Năm , 21/11/2019
Hotline: 0934.25.5050

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

Gắn kết doanh nhân - Nâng Tầm Giá Trị

Đăng ký làm hội viên

Hội viên

ĐỖ HÙNG

giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : pháp lý

Sinh nhật : 03/06/2019

Tạ hồng đăng

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Ăn uống.phân phối thực phẩm

Sinh nhật : 17/02/1987

Nguyễn Thùy Linh

Director

Lĩnh vực hoạt động : May Đồng Phục

Sinh nhật : 20/07/1991

Trần quang dũng

Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động : Cung cấp dịch vụ kế toán

Sinh nhật : 08/12/1985

Chấp Hành

Nguyễn Bá Long

Chức vụ: CTHĐTV- Tổng Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Hồ Hoàng Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Đào Đức Hiếu

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Hoài Nam

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Đặng Hồng Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Anh Dũng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Lương Tú Anh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Vũ Thị Hương Giang

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Thân Văn Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Đỗ Thị Tú Anh

Chức vụ: Tổng Thư ký

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Lưu Hải Minh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Minh Giáp

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Đăng

Chức vụ: PGĐ

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Đăng Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900