Sáng ngày 13/05, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã phối hợp với KPMG Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền”. Đây là Hội thảo số đầu tiên trong chuỗi Hội thảo sẽ được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng nhằm hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ các Doanh nghiệp Hội viên HanoiBA về Quản trị và Tái cấu trúc hậu Covid-19. Chương trình được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của gần 40 Doanh nghiệp Hội viên.


Tại hội thảo, các diễn giả từ phía KPMG Việt Nam đã nêu bật tầm quan trọng của công tác dự báo đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh việc lập kế hoạch, ngân sách và dự báo (PBF) có thể cho phép doanh nghiệp nhìn thấy trước và chủ động kiểm soát các tác động của khủng hoảng, ví dụ như tác động của Covid-19 lên hoạt động kinh doanh và quản lí dòng tiền. Dựa vào việc lập kế hoạch, ngân sách và dự báo, doanh nghiệp có thể chuẩn bị sẵn các phản ứng cần thiết và kịp thời ngay khi rơi vào giai đoạn đầu tiên của khủng hoảng dựa trên các kịch bản dự báo từ trước. Điều này giúp doanh nghiệp trải qua giai đoạn ‘phản ứng’, ‘kháng cự’ và ‘phục hồi’ trong khủng hoảng một cách nhanh chóng và có kiểm soát hơn.


KPMG đã chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ tiên tiến trong công tác dự báo kết quả hoạt động thông qua việc giới thiệu về khung quản trị hoạt động doanh nghiệp, kết nối tầm nhìn/sứ mệnh/chiến lược của doanh nghiệp với kế hoạch mục tiêu thực tế, xu hướng quá khứ và định hướng tương lai. Đồng thời, KPMG Việt Nam cũng trao đổi, giải thích với các doanh nghiệp về lịch trình tổng quan lập kế hoạch, ngân sách và dự báo hàng năm dựa trên các yếu tố ảnh hưởng. Cụ thể, dựa trên mô hình ví dụ KPMG đưa ra, các chỉ số tài chính (EBIT, Thu nhập, Chi phí) sẽ được lên kế hoạch và dự báo dựa trên đòn bẩy (các level của chỉ số tài chính) và các yếu tố định hướng cho các đòn bẩy này. Cũng trong phần này, những thông lệ tiên tiến cũng như những điểm cần chú ý khi thiết kế mô hình dự báo được đưa ra. Diễn giả từ KPMG đã đề cập đến một số điểm quan trọng như: mô hình cần phải chi tiết để hỗ trợ người dùng, đủ linh hoạt để khi các dữ liệu đầu vào biến động, mô hình có thể được cập nhật kịp thời và chính xác. Ngoài ra, KPMG cũng đưa ra khái niệm về dự báo gối đầu – được coi là phương pháp dự báo theo thông lệ tiên tiến hiện nay và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung dự báo dòng tiền ngắn hạn, KPMG đã đưa ra khung quản lý tiền toàn diện, bao gồm các yếu tố: Dự báo dòng tiền, Quản lý tài khoản ngân hàng, Quản lý thặng dư tiền, Quản lý thiếu hụt tiền, Giám sát và Kiểm soát, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hiểu thêm về cách thức quản lý tiền một cách toàn diện. Các yếu tố quan trọng khi thực hiện dự báo dòng tiền, cũng như khoảng thời gian dự báo và tần suất cập nhật theo thông lệ tiên tiến cũng được đưa ra.

Trong phần trình bày cuối, KPMG đã đề cập đến liên quan đến một số hoạt động được khuyến nghị thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng như: Lập Kế hoạch hoạt động, kinh doanh liên tục; Lập Kế hoạch hoạt động, kinh doanh theo các tình huống; Lập Kế hoạch và phân loại Chi phí; Lập Kế hoạch và phân loại Tiền kèm giải thích chi tiết tầm quan trọng của từng hoạt động này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng như Covid-19. Hội thảo cũng là cơ hội cho phép các diễn giả và người tham dự có thể chia sẻ các vấn đề thực tiễn mà các doanh nghiệp quan tâm để đưa ra và cùng thảo luận.