Trong chương trình “Xuân đoàn viên 2022 -Tái tạo để bứt phá”, Công ty Cổ phần MISA tham dự với vai trò Nhà tài trợ vàng. MISA có 250.000 khách hàng gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và hộ cá thể cùng 2,5 triệu khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm phần mềm của MISA. Những ứng dụng của sản phẩm phần mềm MISA đã góp phần thay đổi cách thức quản lý, cách thức làm việc của rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp hay những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. MISA đang đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước và tiên phong góp sức chuyển đổi số quốc gia.