ASIA LEGAL TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ CHO DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

 Đng trưc nhng tác đng nng nề ca đi dch Covid-19, hu hết các doanh nghip đã phi tìm cho mình nhng gii pháp khác nhau đcó tht qua khó khăn trong giai đon này. Trong đó, rt nhiu doanh nghip đã áp dng các bin pháp ct gim nhân s, tm hoãn hay chm dt hp đng vi các nhà cung cp vì lý do dch bnh. Tuy nhiên, nhng gii pháp nêu trên cha đng rt nhiu ri ro pháp lý cho doanh nghip nếu không đưc thc hin mt cách đy đtheo đúng quy đnh pháp lut.
 
 
Vi thế mnh là mt đơn v tư vn pháp lý chuyên nghip cho các doanh nghip trong và ngoài nưc về các lĩnh vc lao đng, kinh doanh - thương mi và mong mun đóng góp mt phn sc lc vào nlc chung cHanoiBAtrong vic htr Hi viên trong giai đon này, Asia Legatrin khai tư vn pháp lý min phí cho Hi viên cHanoiBAnhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý trong các vấn đề nêu trên, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vc lao đng - vic làm

·     Tư vấn các phương án cắt giảm nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật (tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, điều chuyển người lao động; chấm dứt hợp đồng lao động,…);
·     Tư vấn vế chế độ bảo hiểm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động khi cắt giảm nhân sự;
·     Tư vấn quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất;
·     Tư vấn xây dựng nội quy lao động;
 
\


2. Lĩnh vc kinh doanh - thương mại

Tư vấn các vấn đềliên quan đến hợp đồng thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa; hợp đồng cung cấp dịch vụ; hợp đồng thuê tài sản; hợp đồng gia công; hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thi công - lắp đặt; hợp đồng môi giới, đại lý,…), bao gồm:
·    Tư vấn về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng;
·    Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng;
·    Tư vấn áp dụng sự kiện bất khảkháng trong thực hiện hợp đồng;
·    Tư vấn xây dựng hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;


 
Quý Hội viên có nhu cầu cần tư vấn hoặc giải đáp vui lòng liên hệ với Asia Legaltheo thông tin sau:
      
   
 


 
Hotline | Zalo | Viber | Whatsapp: 
+84 84 400 8484
Số điện thoại: +84 24 2269 3399
Website: www.asialegal.vn