Thứ Năm , 24/06/2021
Hotline: 0934.25.5050

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

Gắn kết doanh nhân - Nâng Tầm Giá Trị

Đăng ký làm hội viên

Hội viên

Hội viên

Phạm Bích Ni

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Văn Hướng

Chức vụ: Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Lương Duy Huỳnh

Chức vụ: Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đỗ Thanh Vân Long

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Minh Long

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đoàn Thu Nga

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đào Thị Nga

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đào Thị Nga Ngân

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Khác

Nguyễn Trang

Chức vụ: Văn thư

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Hoàng Hải Đường

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Nguyễn Thành Phương

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Trần Anh Vương

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Đinh Đức Thắng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Châu Thị Thu Nga

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

KỲ MỤC

Nguyễn Xuân Phú

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Thư ký

Nguyễn Vân Anh

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Thư ký

Trần Như Trí

Chức vụ: CBVP

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Thư ký

Nguyễn Trang

Chức vụ: CBVP

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Thư ký

Trần Thị Mai Bá

Chức vụ: CBVP

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900