Thứ Năm , 24/06/2021
Hotline: 0934.25.5050

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

Gắn kết doanh nhân - Nâng Tầm Giá Trị

Đăng ký làm hội viên

Hội viên

Hội viên

Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Hà Anh Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Trung Sơn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Vương Công Văn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đặng Huy Thuận

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Đoàn Minh Trọng

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Văn Quyết

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Bùi Khắc Thăng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Phan Chiến Thắng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Trung Thành

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Trần Văn Thành

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Mai Hương Nội

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Võ Phong

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Trần Thanh Quang

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Bùi Đăng Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Hiền Nghĩa

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Bá Ngọc

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Trương Quang Ngọc

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Hội viên

Nguyễn Nhân

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900