Thứ Năm , 24/06/2021
Hotline: 0934.25.5050

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI

Gắn kết doanh nhân - Nâng Tầm Giá Trị

Đăng ký làm hội viên

Hội viên

Chấp Hành

Nguyễn Đăng

Chức vụ: PGĐ

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Đăng Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Xuân Hoàng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Vũ Công Hưng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Thị Lan Hương

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Lê Thanh Phong

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trần Tuấn Cường

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Hữu Nhất

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

ÂuDươngNgọc

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Thanh Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch tập đoàn

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Trịnh Văn Bản

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

NguyễnViếtTùng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Phạm Thị Tú Oanh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Lê Thị Hoàng Oanh

Chức vụ: Phó TGĐ

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Điền Văn Giáp

Chức vụ: Tổng giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Nguyễn Thành Tân

Chức vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ GEN

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Bùi Khắc Thăng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900

Chấp Hành

Lê Vĩnh Sơn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Lĩnh vực hoạt động :

Sinh nhật : 01/01/1900