Tiết kiệm năng lượng và sản phẩm trung hòa khí hậu tại hãng xe hơi Volvo

Ngày 22/09/2016

"Chúng ta đã gây ra phần sao của vấn nạn môi trường, chính vì thế chúng ta cũng phải có trách nhiệm tìm ra giải pháp" - Theo ông Perh G Gyllenharmmar, Stockholm

 

Tài liệu: Sofia_Boyagi_Volvo_Cars_May_23

Liên hệ - One Stop Service !