Thông báo về vị trí Tổng Thư ký

Ngày 29/09/2017
​Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội trân trọng thông báo tới các Cơ quan hữu quan, các tổ chức đối tác, các Anh/Chị Hội viên Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội: kể từ ngày 01/9/2017, chị Đỗ Thị Tú Anh sẽ thôi vị trí Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội.
 
Tất cả các thông tin, công việc liên quan tới Hội, các Anh/Chị vui lòng liên hệ về Văn phòng Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, cụ thể như sau:
- Điện thoại: 024 39723 723/ 024 39723 724
- Hotline:0934 25 5050

 ​Trân trọng thông báo để các Anh/Chị tiện liên hệ công tác.​

Liên hệ - One Stop Service !