Ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp

Ngày 10/04/2017

Chiều 14/3/2017, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (tên Tiếng Anh là: Supporting Center for Youth’s Startup) trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dự lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp có anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp được thành lập nhằm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/6/2016 của Chính phủ; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; chương trình "Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp có chức năng tư vấn, hỗ trợ, kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế. Cụ thể như: Quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vay của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoặc được ủy thác thực hiện các khâu công việc cho thanh niên làm kinh tế; tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh, có kế hoạch kinh doanh tốt mong muốn được khởi sự kinh doanh riêng; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh; thiết lập và tổ chức thực hiện các hoạt động định hướng cho phong trào thanh niên Khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Ngoài ra, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp còn là đầu mối liên hệ và phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức trong việc triển khai thực hiện các ý tưởng liên quan đến công tác khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Tại lễ ra mắt Trung tâm, anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn nói: “Mục tiêu lớn nhất của Trung tâm là làm sao để thanh niên Việt Nam có thể khởi nghiệp, có được tinh thần khởi nghiệp thành công. Chúng tôi có thể kỳ vọng từ Trung tâm này sẽ có được kết quả thật là tốt, thật là cụ thể từ những điển hình khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong một thời gian ngắn để thúc đẩy cho hoạt động khởi nghiệp của thanh niên và để góp phần cho sự phát triển của đất nước. Qua đây chúng tôi cũng mong muốn, đây là nơi, một điểm đến để cộng đồng doanh nhân tìm đến, chia sẻ thông tin về các hoạt đông hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về các tỉnh thành”.

Ông Trần Anh Vương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tư vấn, tổ chức có hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp bước đầu để từng bước hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp thành công.

 

 

Nhóm tin tức
Liên hệ - One Stop Service !