CSR
Đầu tư cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội là đầu tư không chỉ tính đến lợi nhuận tài chính, mà còn tính đến ảnh hưởng tốt cho xã hội, không hủy hoại môi trường, và tôn trọng các nguyên tắc về đạo đức kinh doanh. Hiện nay ở các nước phát triển, các công ty tư nhân đang bắt đầu nhìn nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách nghiêm túc, đồng thời các quỹ đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) cũng đang ngày càng phát triển hơn và chú trọng hướng đầu tư của mình vào các công ty này.
Công ty không thể quyết định các chiến lược và cách thức hành động nhưng lại không thể ép buộc cách các bên liên quan nhìn nhận về họ. 
Trelleborg là tập đoàn dẫn đầu thị trường dựa trên bí quyết công nghệ polymer tiên tiến và các ứng dụng chuyên sâu khác do chính Trelleborg đầu tư và phát triển.
Đầu tư có trách nhiệm và bền vững - SRI (Sustainable and Responsible Investment) đang trở thành một trong những tiêu chí đầu tư quan trọng nhất trên thế giới. Ở châu Á, khuynh hướng đầu tư này cũng đang dần phát triển. Tổng tài sản quản lý dành cho tiêu chí đầu tư bền vững của toàn cầu đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây.
Trong những năm qua, HANOIBA đã phối hợp với mạng lưới các Hội Doanh nhân Trẻ tại 63 tỉnh thành trên cả nước triển khai nhiều hoạt động Trách nhiệm Xã hội của Doanh nhân để thực hiện sứ mệnh gắn Hiệu quả Kinh doanh với Phát triển cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le, những mảnh đời bất hạnh. Những con người ấy vẫn ngày đêm chống chọi, không ngừng cố gắng để vượt qua khó khăn. Đặc biệt đối với những người mắc phải căn bệnh ung thư thì gần như họ chỉ có những ngày đau đớn vì truyền thuốc và gần như tuyệt vọng chờ chết.
Định nghĩa Báo cáo Bền vững
Liên hệ - One Stop Service !