1491359063755.JPG

  • Chủ tịch HĐQT
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

1486635569266.jpg

1496630644998.jpg

  • Chủ tịch HĐQT - Giám đốc
  • Công ty Cổ phần Đầu tư BVG

1481372994275.jpg

  • Chủ tịch HĐQT
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc

1484272678991.PNG

  • Giám đốc
  • Công ty TNHH Mặt trời Vàng (Goldsun Hà Nội)

1491360800302.png

  • Chủ tịch HĐQT
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất
Liên hệ - One Stop Service !