1486435517491.png

1500881202493.JPG

 • PGĐ
 • Công ty cp công nghiệp và truyền thông Việt Nam

 • Tổng giám đốc
 • Công ty cổ phần Machinex Việt Nam

 • Giám đốc
 • Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC

1527137806992.png

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty CP Capella Việt Nam

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Cổ phần Dự án Công nghệ Nhật Hải

 • Giám đốc
 • Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoa Nam

1527135786237.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH XNK Trang thiết bị y tế BMS

1484209456234.jpg

 • Công ty Cổ phần Công nghệ GEN
 • GEN Technology Jsc

1484039577451.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty CP Thương Mại Thể Thao STCOM Việt Nam

1481942526580.png

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Mê Kông
Liên hệ - One Stop Service !