CSR
Văn hóa doanh nghiệp
Sáng 13/12/2016, Đại diện HanoiBA đã tiếp nhận đóng góp ủng hộ từ công ty Citicom - Doanh nghiệp của Phó Chủ tịch HanoiBA anh Lê Phụng Thắng số tiền 50 triệu cho đồng bào lũ lụt miền Trung.
Nhóm tin tức
Liên hệ - One Stop Service !