CSR
Đa dạng trong king doanh
IBM, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới với gần 400 nghìn nhân viên tại hơn 170 quốc gia, công cuộc vật lộn ấy còn khó hơn gấp bội. PC và các thiết bị phần cứng như máy in, hệ thống POS, server,… từng là xương sống của IBM qua nhiều thập kỷ; nhân viên của IBM cũng bao gồm một số không nhỏ những người cống hiến trọn đời cho công ty, văn hóa cũ đã hằn sâu thành nếp và lẽ đương nhiên, giữa họ thường tồn tại một mẫu số chung là thích ổn định, ngại phiêu lưu.
Đa dạng trong king doanh
Công ty không thể quyết định các chiến lược và cách thức hành động nhưng lại không thể ép buộc cách các bên liên quan nhìn nhận về họ. 
Nhóm tin tức
Liên hệ - One Stop Service !