Cơ hội và giải pháp

Nếu Bạn là Nhà Cung cấp

 • DN Bạn có đang Bỏ lỡ nhiều Khoảng trống thị trường đa dạng?
 • DN Bạn có đang Lãng phí vì Nhân sự Bán hàng & Marketing Kém hiệu quả?
 • Bạn đã Khai thác hệ thống Tiếp thị Liên kết (Affiliate Marketing) tiên tiến nhất để quản lý Bán hàng chưa?

Nếu Bạn là Khách hàng

 • Bạn có An tâm khi Giao dịch Trực tuyến?
 • Bạn có thể Mua và Nhận hàng nhanh chóng, chu đáo với 1 cú nhấp chuột ở bất kỳ đâu trên Internet
 • Bạn có Thu nhập thụ động khi Chia sẻ giá trị của các Sản phẩm bạn yêu thích?

Nếu Bạn là Nhà Cung cấp

 • DN Bạn có đang Bỏ lỡ nhiều Khoảng trống thị trường đa dạng?
 • DN Bạn có đang Lãng phí vì Nhân sự Bán hàng & Marketing Kém hiệu quả?
 • Bạn đã Khai thác hệ thống Tiếp thị Liên kết (Affiliate Marketing) tiên tiến nhất để quản lý Bán hàng chưa?

Nếu Bạn là Khách hàng

 • Bạn có An tâm khi Giao dịch Trực tuyến?
 • Bạn có thể Mua và Nhận hàng nhanh chóng, chu đáo với 1 cú nhấp chuột ở bất kỳ đâu trên Internet
 • Bạn có Thu nhập thụ động khi Chia sẻ giá trị của các Sản phẩm bạn yêu thích?

Nếu Bạn là Hội viên HANOIBA

Bạn được Hỗ trợ triển khai Gói Giải pháp Bán hàng Online Liên kết Tối ưu

 1. Huy động được các Nguồn lực xã hội tham gia Bán hàng và Chia sẻ Lợi ích cho nhiều Đối tượng khi giúp tăng Doanh thu của DN
 2. Phạm vi bán hàng Không hạn chế trên nền Công nghệ ICT
 3. Có được Hệ thống Bán hàng Liên kết phủ khắp trên Internet
 4. Quảng bá và Bán hàng Miễn phí trên Môi trường tương tác, ảnh hưởng lớn như Facebook, Zalo, Blog…
 5. DN không phụ thuộc vào Sàn Thương mại Điện tử
 6. DN có thể Cho thuê Kênh bán lẻ Online
 7. Phân phối Gián tiếp sản phẩm trên các Mạng Xã hội
 8. Giải phóng Tồn kho nhờ các Chiến dịch Ký gửi trên mạng lưới Tiếp thị Liên kết
 9. Chiếm Lợi thế Tiên phong trong ứng dụng Công nghệ Số để tăng Doanh thu và cùng Chia sẻ lợi ích một cách Nhân văn

Tính Ưu việt của Gói Giải pháp

 • Chi phí bán hàng chỉ phát sinh khi Giao dịch thành công từ Mạng lưới Nhân lực tham gia Bán hàng là Vô hạn
 • Đơn giản hóa việc Quản lý dữ liệu khách hàng, Tình trạng Giao dịch, Mạng lưới Bán hàng, Vòng quay tài chính…
 • Sẵn sàng các Báo cáo rõ ràng, đơn giản về doanh thu, lợi nhuận, chi phí, lượng bán, chia sẻ lợi ích…
Liên hệ - One Stop Service !