1480557268609.png

 • Chủ Tịch. HĐQT
 • BLUETOUR INTERNATIONAL

1493969098136.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Tư vấn Du học và Đào tạo Hà Nội (HanoiTC)

1474357112841.jpg

 • Phó Chủ tịch HĐQT
 • Tập đoàn Thế Kỷ Cengroup

 • Tổng Giám Đốc
 • Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam

 • Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Bán buôn Việt Nam (VietNam Wholesale)

1484811213873.jpg

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

1484187721119.JPG

 • Giám đốc
 • Công ty cổ phần thực phẩm Visaco

1476938548523.jpg

Liên hệ - One Stop Service !