149379769418.jpg

1495017222669.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

1487822248476.PNG

 • Giám đốc
 • Công ty CP Giải pháp thị trường Hoàng Gia Việt Nam

1493798330185.png

1495271662628.jpg

 • Giám đốc Chi nhánh
 • Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

1493799597758.png

1527136623607.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty CP Đầu tư TM & Phát triển Công nghệ FSI

1493799878968.png

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ và Truyền thông (NEO)

1493800496126.png

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ

1495527050781.jpg

 • Can b0
 • Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp

 • Tổng giám đốc
 • Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Hòa Bình
Liên hệ - One Stop Service !