1494993627802.png

 • Giám Đốc
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH

1493795766250.png

 • Tổng giám đốc
 • Công ty Cổ phần ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao

1495006855932.jpg

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Phát triển Công nghệ và Giáo dục Châu Á

14937963801.gif

1495007271294.png

 • Chu tich HDQT
 • Công ty Cp Công nghệ phần mềm kế toán VACOM

1495008430813.jpg

 • Giám Đốc
 • Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Truyền Thông Việt-Oregon

149379769418.jpg

1495017222669.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Magin Gam Việt Nam

1487822248476.PNG

 • Giám đốc
 • Công ty CP Giải pháp thị trường Hoàng Gia Việt Nam

1493798330185.png

Liên hệ - One Stop Service !