• Giám đốc
 • Công ty TNHH Đàu tư và xây dựng Tân Đạt

 • Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Bán buôn Việt Nam (VietNam Wholesale)

1527136376587.jpg

 • Tổng giám đôc
 • CTCP đầu tư và truyền thông Việt Nam

1484815299701.JPG

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Cổ phần Gia đình Sinh viên

 • Phó Chủ tịch HĐQT
 • Tập đoàn Thế Kỷ Cengroup

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Thương mại K&G Việt Nam

 • Tổng Giám Đốc
 • Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ

1476938548523.jpg

1484187721119.JPG

 • Giám đốc
 • Công ty cổ phần thực phẩm Visaco

1484811213873.jpg

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

1484210446928.gif

 • Giám đốc kinh doanh
 • Công ty cổ phần đầu tư du lịch ATC
Liên hệ - One Stop Service !