1476939669911.jpg

 • Phó Tổng Giám đốc
 • Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

1493894138910.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Việt

1484814081981.jpg

 • Giám đốc
 • Công ty Đầu tư & PT Công nghệ Quang Minh

1496653335271.jpg

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty TNHH Thế Giới Navi Việt Nam

 • Giám đốc
 • Công ty phát triển công nghệ Anh Kiệt (ADTECH)

1484277003303.jpg

1484209456234.jpg

 • Công ty Cổ phần Công nghệ GEN
 • GEN Technology Jsc

1476939440948.jpg

 • Phó Tổng Giám đốc
 • Công ty CP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế(ICT)

1484277192398.jpg

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM)

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH kỹ thuật chiếu sáng Hà Thành

1493894798579.jpg

Liên hệ - One Stop Service !