1484811213873.jpg

  • Chủ tịch HĐQT
  • Công ty Cổ phần học viện ẩm thực Hà Nội

1484187721119.JPG

  • Giám đốc
  • Công ty cổ phần thực phẩm Visaco

1496629953941.jpg

  • Chủ tịch HĐQT
  • Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm

  • Phó Giám Đốc
  • Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Nhật Trang

14937963801.gif

149379769418.jpg

1493799597758.png

1493892117610.jpg

  • Tổng giám đốc
  • Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
Liên hệ - One Stop Service !