1486636812865.jpg

 • Tổng giám đốc
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

1493890615967.jpg

 • Tổng giám đốc
 • Công ty Cổ phần Sohaco Việt Nam

1496654794237.jpg

 • Giám đốc
 • CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đàu tư và xây dựng Tân Đạt

149442161317.jpg

1493894798579.jpg

1491281390836.JPG

 • Chủ tịch HĐTV
 • Công ty TNHH Công nghệ mới Vinh Phú

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất TM Hà Minh

1494076672740.jpg

Liên hệ - One Stop Service !