1496654794237.jpg

 • Giám đốc
 • CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đàu tư và xây dựng Tân Đạt

149442161317.jpg

1481942526580.png

 • Tổng Giám đốc
 • Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Mê Kông

1493894798579.jpg

1480564224288.jpg

 • Chủ tịch HĐQT
 • Công ty Cổ phần LICOGI 166

1491281390836.JPG

 • Chủ tịch HĐTV
 • Công ty TNHH Công nghệ mới Vinh Phú

 • Giám đốc
 • Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất TM Hà Minh

1494076672740.jpg

Liên hệ - One Stop Service !