1474357112841.jpg

1494993627802.png

  • Giám Đốc
  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MỸ NGHỆ NINH BÌNH

  • Giám đốc Chi nhánh
  • Công ty TNHH 1 thành viên TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội

1493806243204.jpg

  • Giám đốc
  • Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp

1494077038727.png

  • Giám đốc
  • Công ty Cổ phần Hải Nguyên

1493891646408.jpg

  • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  • Công ty Cổ phần Homi Vina

1493804038924.jpg

Liên hệ - One Stop Service !