Khảo sát Hội viên về việc Ứng dụng Công nghệ trong Doanh nghiệp

Ngày 22/09/2017
 

Nhằm xây dựng chiến lược cho nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban Công nghệ & Sáng tạo HANOIBA đã thiết kế Phiếu khảo sát về Ứng dụng Công nghệ trong Doanh nghiệp Hội viên.

Khảo sát được thực hiện với mục đích ghi nhận các mong muốn của các Anh/Chị Hội viên về việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hội cũng mong muốn huy động nguồn lực từ chính các Anh/Chị Hội viên trong việc tìm kiếm các diễn giả, chuyên gia có chuyên môn từ chính các Doanh nghiệp Hội viên để cùng phối hợp với Hội tổ chức các sự kiện cũng như quảng bá cho Doanh nghiệp Hội viên. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Ban Công nghệ & Sáng tạo xây dựng chương trình hành động đáp ứng đúng nhu cầu và lợi ích của Hội viên.

Ban Công nghệ & Sáng tạo HANOIBA rất mong các Anh/Chị Hội viên dành thời gian trả lời Phiếu khảo sát này bằng cách trả lời các câu hỏi tại link https://goo.gl/forms/Sj8gnQucdltHJWBG3 trước ngày 04/10/2017.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Anh/Chị!

Liên hệ - One Stop Service !